Square Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square Square Square
Square Square Square Square Square
Square Square Square Square
Square Square Square Square Square

Kontakti

Organizacija

Andrea Halambek

Andrea Halambek

Predstojnica Ureda za međunarodne i europske poslove
Zdeslav Perković

Zdeslav Perković

Koordinacija za protokol, logistiku i sigurnost
Mario Straka

Mario Straka

Koordinacija za protokol, logistiku i sigurnost
Jelena Špiljak

Jelena Špiljak

Koordinacija za sastanke Konferencije odbora za poslove Unije parlamenata Europske unije (COSAC)
Martina Kušnjačić

Martina Kušnjačić

Koordinacija za Međuparlamentarnu konferenciju o Zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (ZVSP) i Zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici (ZSOP)
Anita Gvozdanović

Anita Gvozdanović

Koordinacija za sastanak Zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Europola
Tatjana Tomić

Tatjana Tomić

Koordinacija za sastanke u okviru Europskog parlamentarnog tjedna u Europskom parlamentu

Komunikacije

Stalna predstavnica Hrvatskoga sabora u EP-u

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s predsjedanjem ili događajima, obratite se na eu2020pd@sabor.hr